2015                        17.9.2015
Valná hromada

    V čtvrtek 17.9. se uskuteční na bývalé faře valná hromada Studánky Velké Poříčí. Začátek v 19 hodin.                        24. a 25.9.2015
Výstava hub

    V čtvrtek 24.9. a v pátek 25.9. se uskuteční na bývalé faře výstava hub. Budou připraveny houby jedlé, nejedlé i jedovaté označené štítky.
Na akci Vás srdečně zveme. Příspěvek na výstavu dobrovolný.
Otevřeno od 8 - 12 hod a 13 - 17 hod. v prostorách fary (Kostelní 364).
Nerostou! Omlouváme se, výstava se ruší.


houba
                        29.8.2015
14. farní den

     Srdečně zveme nejširší veřejnost na přátelské posezení, odpočinek a pobavení, na
14. farní den - sobota 29. srpna
v parčíku u kostela ve Velkém Poříčí,
při nepřízni počasí ve velkých stanech

fotofarní den
                        27.6.2015
Pohádkový les

     Zveme rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty do "pohádkového lesa", kde se setkají s mnoha pohádkovými bytostmi a budou moci plnit drobné úkoly. Setkat se s bytosti můžete v sobotu 27.6. od 14:30 do 16:30 hod v parčíku u kostela ve V. Poříčí. Na závěr si budete moci opéct vuřty u ohníčku. Při nepřízni počasí navštivte bytosti na zdejší faře (ulice Kostelní 364, Velké Poříčí).

foto    


Krakonoš
                        23.5.2015
Zájezd na skalku v Sedloňově, kostel Neratov

     Navštívíme kvetoucí skalku v Sedloňově, (zvonařskou dílnu v Deštném - vstupné 50 Kč, Šerlich) a opravený kostel v Neratově. Termín sobota 23.5., pojede se malým autobusem a osobními auty. Odjezd autobusem přihlášených zájemců je v 8:00 hod. z náměstí ve Velkém Poříčí. Cenu 250 Kč (doprava + oběd) plaťte u paní Šimkové na Obecním úřadě. Účastníci zájezdu osobními auty plaťte 80 Kč na oběd. Obědy se musí objednat předem. Další informace na ansi@seznam.cz.

foto    


skalka v Seloňově
                        5. - 6.5.2015
Výstava květů jara

    Akce se uskutečňuje pošesté, letos bude zaměřena na brzy kvetoucí rostliny. Bude připraveno 100 živých rostlin, na začátku budete se všemi seznámeni, v druhé části si můžete do formulářů zkusit zapsat, které rostliny znáte anebo jste si je zapamatovali. V třetí části budou promítány obrázky z krás celého světa. Porota mezitím vyhodnotí odevzdané formuláře. Ve čtvrté části probíhá vyhlášení a odměnění 3 nejlepších. Své znalosti si můžou vyzkoušet děti, mládež i dospělí.
Začátek představování v 8, 10, 13 a 15 hodin po oba dny
ve všech prostorách fary (Kostelní 364, Velké Poříčí). Termín si můžete zamluvit na ansi@seznam.cz.

foto    


šafrán
                        26.3.2015
Chiara

    Neobyčejný příběh obyčejné dívky Luce Badano a Chiara Lubich: dva životy, které se v čase protnuly. Dva dokumentární filmy - 45 min. + 22 min. Chiara Lubichová v roce 1943 založila hnutí Fokoláre, k němuž se v současné době hlásí přes pět miliónů lidí po celém světě. Je autorkou řady knih, které byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Za své dílo obdržela v roce 1977 Templetonovu cenu.

Film se promítá ve čtvrtek 26.3.2015 od 17 hodin v klubovně fary ve Velkém Poříčí (Kostelní 364). Vstupné zdarma.Chiara Lubich
                        27.2.2015
Jak vznikl vesmír?

    O velkém třesku, galaxiích, světě elementárních částic, urychlovačích se dozvíte v přednášce s promítáním.
Přednáší Ing. Antonín Šimek.

Přednáška se koná v pátek 27.2.2015 od 17 hodin v klubovně fary ve Velkém Poříčí (Kostelní 364). Vstupné zdarma.M31
                        30.1.2015
Kdo je papež František?

    Tento film je vůbec prvním dokumentem o životní cestě a postojích papeže Františka. Autoři čerpali z archivních materiálů a tak se i český divák může seznámit s dosud nezveřejněnými záběry ze života kardinála Bergoglia. V závěru pak dokument přináší i tolik „oslovující" první kroky a gesta jeho pontifikátu. O svou zkušenost a pohled na osobnost kardinála Bergoglia se rovněž dělí představitelé Tovaryšstva Ježíšova, několik profesorů z papežských univerzit, biskupové a novináři.

Film se promítá v pátek 30.1.2015 od 17 hodin v klubovně fary ve Velkém Poříčí (Kostelní 364). Vstupné zdarma.František
zpět menu